Privacybeleid

JouwJournal.nl geeft veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en je gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van JouwJournal.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26 april 2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan je uit op welke wijze ik je gegevens op sla en hoe ik je gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door je aan mij verstrekte persoonsgegevens. 

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met mij. Je vindt mijn contactgegevens onderaan dit privacybeleid.

Hieronder kun je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar ik deze op (laat) slaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Platform Essentials inclusief WooCommerce

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van Wordpress met WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Platform Essentials. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Platform Essentials heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Platform Essentials is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Platform Essentials

Ik neem webhosting diensten af van Platform Essentials. Platform Essentials verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Hierbij gaat het onder andere over het opslaan van je gegevens als je een reactie achter laat en/of je een account aanmaakt op de website. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Platform Essentials heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Platform Essentials is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailerLite

Ik verstuur mijn e-mail nieuwsbrieven met MailerLite. MailerLite zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via deze dienst is verzonden, zie je de ‘uitschrijven’ link. Je ontvangt mijn nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailerLite beveiligd opgeslagen. MailerLite maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailerLite behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Platform Essentials

Ik maak gebruik van de mogelijkheden om je automatische mailtjes rondom het product en/of de dienst die je hebt aangeschaft te sturen via Platform Essentials. Deze mails worden verzonden vanaf een beveiligde server. Platform Essentials zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via deze dienst is verzonden, zie je de ‘uitschrijven’ link. Je ontvangt mijn nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door Platform Essentials beveiligd opgeslagen. Platform Essentials maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Platform Essentials behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

LennMedia

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van LennMedia. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. LennMedia heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betaalmethodes

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan

Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Ik verzamel reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met mij, zodat ik de review aan je bestelling kan koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat ik je uitnodig om een review achter te laten deel ik je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heb ik aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Platform Essentials

Ik verzamel productreviews via het platform van Platform Essentials. Als je een review achterlaat bij een product, dan bent je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Dit is ook het geval als je bent ingelogd. Zo kan ik je eventueel bereiken als dit nodig is. Platform Essentials heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. 

Verzending en logistiek

MyParcel

Als je een bestelling bij mij plaatst, is het mijn taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak hierbij deels gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel deel. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL parcel

Als je een bestelling bij mij plaatst, is het mijn taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak hierbij deels gebruik van de diensten van DHL parcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL parcel deel. DHL parcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL parcel onderaannemers inschakelt, stelt DHL parcel je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

SnelStart

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van SnelStart. Ik deel je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SnelStart is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. SnelStart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Human Financieel

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van Human Financieel. Zij kan de gegevens inzien, omdat ze voor mij de BTW en inkomstenbelasting aangiftes verzorgd. Human Financieel is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Human Financieel gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan JouwJournal.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen je gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen 

Ik bewaar je gegevens zolang je klant van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers of derden hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van je opdracht heb vervaardigd. 

Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar je bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je  te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik. 

Recht op inzage, rectificatie en beperking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, te laten aanpassen en te beperken of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen via [email protected]. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres de gegevens of de bevestiging van het recht dat jij wenst. 

Recht op overdraagbaarheid 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen via [email protected]. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van JouwJournal.nl. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerk(en) aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als je van mening bent dat dit wel zo is, neem dan contact met mij op. 

Cookies 

JouwJournal.nl maakt gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics 

Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik verzamel informatie over jouw surfgedrag en deel deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jouw verwerk, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens 

JouwJournal.nl
Van Goghlaan 40 
8442 HW Heerenveen 
Nederland 

T (06) 38 88 36 38 
E [email protected]
Contactpersoon: Anouk Hempenius